Velkommen til Mo i Rana Soroptimistklubb

Mo i Rana Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.
 
Vi engasjerer oss i å bedre kvinnens stilling i samfunnet ute og hjemme, å bedre helse og miljø, å fremme utvikling og fred og å fremme vennskap lokalt og globalt.

Som medlem i klubben vår blir du kjent med kvinner fra ulike yrker. Du får mulighet til egenutvikling og til å engasjere deg i ulike prosjekter, i samspill med andre. I tillegg får du et nettverk av likesinnede verden over. Ved å påta deg verv får du muligheten til å delta på nasjonale og internasjonale kvinnekongresser.

Vi møtes på den første onsdagen i måneden. Yrkesforedrag, andre foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk og ”5-minutter” står på programmet. Tid til å prate sammen er også viktig. Det skal være trivelig på klubbkveldene!

Mo i Rana Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være
en global stemme for kvinner.

På klubbens nettsider kan du lese mer om klubben og våre aktiviteter og prosjekter.
Her finner du også informasjon om hvordan bli medlem og hvem som er kontaktpersoner.

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima