Velkommen til Mo i Rana Soroptimistklubb

Mo i Rana Soroptimistklubb er en lokal klubb som er tilsluttet SI Norgesunionen. Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.
 
Vi engasjerer oss i å bedre kvinnens stilling i samfunnet ute og hjemme, å bedre helse og miljø, å fremme utvikling og fred og å fremme vennskap lokalt og globalt.

Som medlem i klubben vår blir du kjent med kvinner fra ulike yrker. Du får mulighet til egenutvikling og til å engasjere deg i ulike prosjekter, i samspill med andre. I tillegg får du et nettverk av likesinnede verden over. Ved å påta deg verv får du muligheten til å delta på nasjonale og internasjonale kvinnekongresser.

Vi møtes på den andre tirsdagen i måneden. Yrkesforedrag, andre foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk og ”5-minutter” står på programmet. Tid til å prate sammen er også viktig. Det skal være trivelig på klubbkveldene!

Mo i Rana Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være
en global stemme for kvinner.

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

 

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima