Tillitskvinner

Styret 2020 - 2021

Bente Hjelseth, president
Torill Døhl, visepresident
Guro Almås, sekretær
Ruth Bratsberg, kasserer
Grethe Haugnes, styremedlem
Laila Mørk Johansen, suppleant
Wenche Hjelmseth, suppleant

Representanter til Unionen:
Bente Hjelseth, representant 1
Torill Døhl, representant 2

Suppleanter til Unionen:
Guro Almås, suppleant 1
Ruth Bratsberg, suppleant 2
Grethe Haugnes, suppleant 3

Programansvarlig:
Reidun Breirem

Ekstensjonskomitè:
Gunvor Liland 
Bente Nodland Hansen
Liv Bruland Høyen

Valgkomitè:

Bente Lunde

Revisorer:
Lillian Sætran
Edel Lønnum

Web-ansvarlig:
Grethe Dillern
Bente Lunde

Medieansvarlig:
Else Øverli