Tillitskvinner

Styret 2019 - 2020

Bente Hjelseth, president
Torill Døhl, visepresident
Randi Austvik, sekretær
Ruth Bratsberg, kasserer
Sylvi Gullesen, styremedlem
Laila Mørk Johansen, suppleant
Wenche Hjelmseth, suppleant

Representanter til Unionen:
Bente Hjelseth, representant 1
Torill Døhl, representant 2

Suppleanter til Unionen:
Randi Austvik, suppleant 1
Ruth Bratsberg, suppleant 2
Sylvi Gullesen, suppleant 3

Programansvarlig:
Reidun Breirem
Inger Haagensen, assisterende

Ekstensjonskomitè:
Guro Almås 
Gunvor Liland
Liv Høyen

Valgkomitè:
Merete Døhl Rimer
Bente Lunde

Revisorer:
Lillian Sætran
Edel Lønnum

Web-ansvarlig:
Grethe Dillern
Bente Lunde

Medieansvarlig:
Else Øverli