Tillitskvinner

Styret 2018 - 2019

Kirsten J.Frøysa, president
Bente Hjelseth ,visepresident
Randi Austvik, sekretær
Aillin Flynn Jensen, kasserer
Sylvi Gullesen, styremedlem
Berit Hagh, suppleant
Laila Mørk Johansen, suppleant

Representanter til Unionen:
Kirsten J. Frøysa, representant 1
Bente Hjelseth, representant 2

Suppleanter til Unionen:
Dagny Rygh, suppleant 1
Ragnhild Arnesen, suppleant 2
Randi Austvik, suppleant 3

Programansvarlig:

Inger Hågensen

Lillian Høstad Silfvenius (ansvarlig)

Ekstensjonskomitè:

Gunvor Liland 

Liv Høyen, medlem
Guro Almås, medlem

Valgkomitè:
Merete Rimer
Bente Lunde

Revisorer:
Lillian Sætran
Edel Lønnum

Nettansvarlig:
Maj-Lisbeth Knutsen

Medieansvarlig:
Else Øverli