Tillitskvinner

Styret 2021- 2022

Torill Døhl, president
Wenche Hjelmseth, visepresident
Guro Almås, sekretær
Ruth Bratsberg, kasserer
Grethe Haugnes, styremedlem
Angelique Østerdal, suppleant
Marit Kaaresdatter Nilsen, suppleant

Representanter til Unionen:
Torill Døhl, representant 1
Wenche Hjelmseth, representant 2

Suppleanter til Unionen:
Guro Almås, suppleant 1
Ruth Bratsberg, suppleant 2
Grethe Haugnes, suppleant 3

Programansvarlig:
Lillian Silfvenius
Gunvor Kvitnes

Ekstensjonskomitè: 
Bente Nodland Hansen
Liv Bruland Høyen
Karianne Sterten Solbakken

Valgkomitè:
Bente Hjelseth
Sylvi Gullesen

Revisorer:
Aillin Flynn Jenssen

Web-ansvarlig:
Grethe Dillern
Bente Lunde

Medieansvarlig:
Else Øverli