Tillitskvinner

Styret 2024- 2025

President: Wenche Hjelmseth
Visepresident: Lillian Høstad Silfvenius
Sekretær: Bente Lunde
Kasserer: Ragnhild Arnesen
Styremedlem: Toril Sommerli
Suppleant: Bente Hjelseth
Suppleant: Marit Kaaresdatter Nilsen

Representanter til Unionen:
Representant 1: Wenche Hjelmseth
Representant 2: Lillian Høstad Silfvenius

Suppleanter til Unionen:
Suppleant 1: Bente Lunde
Suppleant 2: Ragnhild Arnesen
Suppleant 3: Toril Sommerli 

Programansvarlig:
Kirsten J. Frøysa
Karianne Sterten Solbakken (assisterende programansvarlig)

Ekstensjonskomitè: 
Grethe Haugnes - leder
Bente Nodland Hansen
Angelique Østerdal

Valgkomitè:
Sylvi Gullesen
Guro Almås

Revisorer:
Aillin Flynn Jenssen
Gunvor Kvitnes

Web-ansvarlige:
Grethe Dillern
Ragnhild Hauge Clementsen

Medieansvarlig: