Rutiner og oppgaver for MEDLEMSMØTE

Mo i Rana Soroptimistklubb

Rutiner og oppgaver

MEDLEMSMØTER

 

 

Rutiner/oppgaver for: Medlemsmøter

 

OPPGAVER

ANSVAR/ FRIST

Møtedag: Første onsdag i måneden

Møtene begynner kl.19.00 dersom ikke annet blir opplyst.

Møtested: Bakeribygget, kafeen i 1.etasje

- nøkkel hentes dagen før møtet, innen kl.15.00. Nøkkelen leveres tilbake dagen etter møtet 

- det er flytende nettverkstilkobling  RK- Gjestenett  . Åpent nett

- ang. mat/servering: ring Einar ( tlf 91390408) og avtal med han. Ring senest fredag før møtet

 - etter møtet: skyll av kopper m.m og sett på tralla

- kontaktperson er Kristina Mathisen (mobil 90074601)

- gi beskjed hvis vi ikke skal benytte lokalet

- hvis første onsdag i måneden er en helligdag og vi ønsker å leie onsdagen etterpå,må dette avtales

- vi har ikke avtalt leie for sommer- og julemøtet. Hvis vi ønsker å ha møtene her må   det avtales særskilt

-vi kan servere/drikke alkohol i lokalet

 

Forfall meldes til møteansvarlig gruppe (se egen invitasjon)

 Alle

Presidenten tenner lys, leser appellen, gjennomgår post og lignende. Opptak av nytt medlem sammen med fadder

Presidenten slukker lysene og avslutter møtet

President

Visepresident ved presidents fravær

Sekretær registrer antall møtte og skriver referat fra møtet

Sekretær

Styremedlem ved sekretærs fravær

Møteansvarlig gruppe:

-        Planlegge og gjennomføre kveldens program (tema, yrkesrelatert  foredrag, fem-minutt osv.)

-        Sende ut invitasjon til møtene. Husk opplysning om hvem som skal  ha beskjed om fravær. Invitasjon sendes via sekretær.

-        Introdusere foredragsholder, takke foredragsholder og overrekke      gave (blomst, vin eller lignende)

-        Gjennomføre lotteri

-        Sørge for servering på møtene

-        Opptelling av loddpenger, fylle ut og undertegne bilag som signeres  av to personer. Overlevere pengene og bilag til kasserer

-        Sørge for bordplassering

-        Ved årsmøte har styret ansvar for gjennomføring av årsmøtet, mens møteansvarlig gruppe har ansvar for praktisk gjennomføring og evt.  program for resten av kvelden/møtet

Møteansvarlig gruppe – se eget skriv

Julemøte

-        legge vekt på det sosiale

-        julehilsener    

Ansvarlig gruppe

Sommermøte

-        Utflukt med eller uten overnatting

-        Legge vekt på det sosiale

 

Ansvarlig gruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      -