Bli medlem

Vi ønsker flere medlemmer!

Infobrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen
er utarbeidet av SI Norgesunionen.

Du finner oss her:

Fra representantmøtet i Mo i Rana 2008