Infobrosjyre

Infobrosjyre utarbeidet av SI Norgesunionen gir kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen.