Søster Astridprisen

Mo i Rana Soroptimistklubbs hederspris utdeles etter utarbeidede retningslinjer som klubben har vedtatt.

Prisen kan gis til kvinner, lag og foreninger med tilknytning til Rana og omegn.

Prisen er ment som en honnør for prisvinnerens innsats for å bedre kvinner og barns stilling i samfunnet; lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt.

Prisen består av et diplom i tillegg til et beløp på 5000 kr som prisvinneren kan donere til en institusjon, et lag eller ei forening.

Prisen deles ut hvert tredje år hvis en verdig kandidat er funnet. De årene Mo i Rana Soroptimistklubb er vertskap for distriktsmøtet i soroptimistorganisasjonen, skjer overrekkelsen i forbindelse med gjennomføringen av distriktsmøtet. De øvrige årene skjer overrekkelsen i forbindelse med ei egnet anledning.

Alle medlemmer kan være forslagstillere på kandidater til hedersprisen.

Styret avgjør hvem som skal få prisen.

Søster Astrid hefte
Det er blitt laget et hefte om Søster Astrids liv og virke i forbindelse med æresprisen og bysten.
Det kan du få kjøpt ved å henvende deg til mo.i.rana@soroptimistnorway.no
kr. 50.- pr stk.

 

Diplomen til prisvinneren er gitt av Helgeland Sparebank. Bildet "Kloden" er av kunstneren Gerd Franzen.
Hefte om Søster Astrid og hennes virke.