Søster Astridbysten

Mo i Rana Soroptimistklubb hadde som mål å få satt opp en byste av Søster Astrid Storhaug utenfor Campus Helgeland 2013.

Byste av helsesøsterpioner Søster Astrid
Mo i Rana Soroptimistklubb hadde som målsetning å reise en byste av Astrid Storhaug, eller Søster Astrid som hun er mest kjent som her i kommunen. Dette ønsket vi å gjøre i forbindelse med stemmerettsjubileet i 2013, da Astrid Storhaug er et forbilde for kvinner i Rana gjennom sitt arbeid med å bedre helse og kår for Ranas befolkning i flere ti-år.
Vi kontaktet billedhogger Marit Wiklund. Hun har tidligere laget bysten av Per Karstensen som står nedenfor rådhuset, og hun sa seg villig til også å utforme bysten av ”vår” Søster Astrid.
Rana Kommune gav oss en sentral plassering av bysten utenfor det nye Campus Helgeland.
En trykksak som forteller om Astrid og hennes liv og virke som sykepleier og helsesøster ble også laget.

Søster Astrid ble født i Rana 10.juni 1912. Hun utdannet seg som sykepleier i 1932, 20 år gammel.
Etter noen år som sykepleier i Oslo, Bergen og Trondheim kom hun tilbake til Rana der hun startet som sykepleier på Mo sykehus like etter 2. verdenskrig.
Hun tok tidlig på 50-tallet spesialutdanning som helsesøster og ble Nord Ranas første helsesøster, og hun har fremstått som en pioner på sitt felt.
For dette arbeidet har hun mottatt kongens fortjenestemedalje i sølv. Vår klubb har også etablert en «Søster Astrid pris» som skal deles ut hvert 3. år til en kvinne eller en organisasjon som har utmerket seg for sitt engasjement for kvinner og barn.
Søster Astrid har alltid gjennom sitt arbeid vært opptatt av kvinners stilling, for helse, utdanning og økonomisk uavhengighet.

På grunn av hennes engasjement for kvinners kår, var søster Astrid med på å starte Mo i Rana soroptimistklubb i 1953. Med andre ord har vi 60 års jubileum i år, og bysten ble også en fin markering av klubbens jubileum.
Søster Astrid er 101år og er fremdeles en vital og samfunnsengasjert dame.

Vi hadde som målsetning å kunne få bysten på sokkel i oktober 2013. 4.oktober 2013 var vi i mål.

”Søster Astrid” avduket selv bysten.
Mange hundre tilskuere var til stede, da hovedpersonen er en kjent og kjær person i byen, og prosjektgruppa inviterte til en enkel sammenkomst etterpå. Hedersgjesten selv var ikke snauere enn at hun klatret opp til sokkelen og takket for at hun har hatt et rikt og godt liv i Rana og sa at hun var blitt godt mottatt i alle hjem som hun besøkte. Hun hadde også noen humoristiske kommentarer å komme med.
En flott ramme rundt arrangementet var det musikalske innslaget av Ragnar Meidell og Bjørn Skogly. Begivenheten ble omtalt på første side i Rana Blad.

Vi i Mo i Rana Soroptimistklubb er stolte over å ha gjennomført dette prosjektet.

Samarbeidspartnere
Billedhogger Marit Wiklund, Rana Kommune, Indre Helgeland regionråd. Helgelandsstiftelsen, Rana historielag, Nordland Fylke, Sanitetsforeningene, Næringslivet i Rana og mange privatpersoner.

 

 

Billedhuggeren Marit Wiklund er i full sving med bysten. Birgit er på besøk.
Astrid Storhaug, som avduket bysten selv, sammen med billedhuggeren Marit Wiklund (i grønt). Til venstre Astrid Håkonsen som ledet sermonien.
Astrid og Astrid.
Billedhugger Marit Wiklund.
Her er noen av oss samlet sammen med Astrid.
Komiteen av Bystegruppa fra venstre Torill Venes, Torill Døhl, Birgit Granhaug,billedhugger Marit Wiklund, Inger Hågensen og Astrid Håkonsen. Bente Hanssen var ikke tilstede.