Møteansvarlig

MØTEANSVARLIG FOR 2024-2025

GRUPPEINNDELING 

GRUPPE 1:
Angelique Østerdal – leder for gruppa
Grethe Dillern 
Sylvi Gullesen
Marit Kaaresdatter Nilsen
Gunvor Liland (permisjon til høst 24)

GRUPPE 2:
Karianne Sterten Solbakken – leder for gruppa
Bente Lunde
Kirsten J. Frøysa 
Lillian Høstad Silfvenius
Guro Almås

GRUPPE 3:
Gunvor Kvitnes – leder for gruppa
Toril Sommerli
Bente Nodland Hanssen
Grethe Haugnes
Wenche Hjelmseth

GRUPPE 4:
Ragnhild Hauge Clementsen – leder for gruppa
Bente Hjelseth
Aillin Flynn Jenssen
Ruth Bratsberg
Ragnhild Arnesen