Møteansvarlig

MØTEANSVARLIG FOR 2020 - 2021

GRUPPEINNDELING 

GRUPPE 1:
Else Øverli – leder for gruppa
Guro Almås
Merete Døhl Rimer
Dagny Rygh
Lillian Sætran
Synnøve Flynn Jenssen 

GRUPPE 2:
Synnøve Sætre Hanssen – leder for gruppa
Anita Pettersen
Inger Haagensen
Edel Lønnum
Aillin Flynn Jenssen
Kirsten Frøysa

GRUPPE 3:
Gunvor Kvitnes – leder for gruppa
Lillian Høstad Silfvenius
Bente Lunde
Gunvor Liland
Torill Døhl
Angelique Østerdal

GRUPPE 4:
Reidun Breirem – leder for gruppa
Laila Mørk Johansen
Wenche Hjelmseth
Ragnhild Arnesen
Randi Austvik
Bente Nodland Hanssen
Marit Kaaresdatter Nilsen

GRUPPE 5:
Liv Bruland Høyen- leder for gruppa
Grete Haugnes 
Sylvi Gullesen
Grethe Dillern 
Ruth Bratsberg
Katinka Ormseth
Karianne Sterten Solbakken

Måned                                  2020/gruppe                                  2021/gruppe

Januar                                                1                                                         2

Februar                                              2                                                         3

Mars                                                   3                                                         4

April                                                   4                                                         5

Mai                                                     5                                                         1

Juni                                                    1                                                         2

September                                         2                                                         3

Oktober                                              3                                                         4

November                                          4                                                         5

Desember                                          5                                                         1