Medlemsmøter

Medlemsmøter andre tirsdag hver måned.

Foredrag om aktuelle temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjon bl.a. om prosjektarbeid.

Klubben har ikke et fast møtested. Møtene starter kl 19.00.

På hvert møte setter vi av tid til et måltid og sosialt samvær.
Noen ganger har vi bedriftsbesøk eller kulturarrangement.

 

Fra ett av medlemsmøtene på Bakeribygget.