Tidligere prosjekter

Vi engasjerer oss i prosjekter som gjelder kvinner og barn lokalt og internasjonalt.

Vi har engasjert oss i ulike prosjekt:

 • Nødhjelps arbeid i Gaza ved blant andre Redd Barna.
 • 2008-2010 samarbeidsprosjekt med Ann Kristin Lyngstad og Bodø soroptimistklubb: mikrokreditt prosjekt i Ghana
 • 2009 8.mars kafe med foredrag, underholdning og loddsalg.
 • 2009 innkjøp av parkbenk til kommunes innbyggere
 • 2009 innsamling av klær sportsutstyr og leker til barn og unge i Petrozavodsk
 • 2010 8. mars arrangement på Bakeribygget
 • 2010 økonomisk støtte til sos barnebyer Pskov i Russland
 • 2010 innsamling av smykker til jenter på barnehjemmet i Petrozavtsk
 • 2011 loppemarked til inntekt for barnehjem i Petrozavodsk.
 • 2012 julekakesalg- støtte til "safe birthing in the Pacific"
 • 2014 stand og salg av lilla sløyfer i forbindelse med 8. mars
 • 2015 loppemarked 
 • Mineskadeofre og gravide i Kambodsja v/Margit Steinholt.
 • Aktiviteter til inntekt for TV-aksjonen "Drømmefangeren" til støtte for ofre for trafficking og menneskehandel.
 • Salg av julemerker fra Larvik Soroptimistklubb til støtte for Utdanningfondet.
 • Salg av lilla sløyfer for arbeid mot menneskehandel.
 • 2016 Konferanse "Kvinner kan"
 • 2017 Fortellerteateret
 • 2017 loppemarked
 • 2017 stand og salg av lilla sløyfer på 8. mars 
 • 2014-2018 Jordmorprosjektet, finansiert utdanning av en jordmor i Kambodsja.
 • 2018 julekakesalg 
 • 2022 Julekakesalg
Salg av Lilla sløyfer går til arbeidet med å bekjempe menneskehandel.