Strategi SI 2024-2028

 Strategi 2024 -2028
Forenkle og fornye inn i fremtiden

Strategiplanen er det sentrale dokumentet for arbeidet i unionen. Klubbene skal med utgangspunkt i strategiplanen utarbeide en to-årlig handlingsplan, hvor det første året kan være mer detaljert planlagt enn det andre, om man ønsker. 

Vår visjon er å være en global stemme for kvinner gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt engasjement. Klubbenes satsingsområder i perioden 2024-2028 skal ta utgangspunkt i strategiens målsetting: 

  1. Vi skal være synlige
  2. Vi skal påvirke
  3. Vi skal være en attraktiv organisasjon
  4. Vi skal ha engasjerte medlemmer