Handlingsplan for 2020 - 2021

 

HANDLINGSPLAN 2020 - 2021

SATSNINGSOMRÅDE TILTAK ANSVAR FRIST STATUS UTFØRT

 

1. Engasjerte medlemmer

 

 

1.Alle skal være med å arrangere klubbmøter

2.Interessante foredrag

3.Få med alle i prosjektarbeid

1.Styret

2.Møteansvarlig

3.Styret

31.10.21.

 

 

1.Gjennomføres

2.Kontinuerlig

 

 

2. Rekruttere nye
medlemmer
- 20 % netto økning
(2 nye medlemmer
per klubb netto årlig)

 

- Fokus på lavere aldersgjennomsnitt

1. Alle kan invitere interesserte gjester med

2.Gode, synlige prosjekter

3.Gi informasjon om Soroptimismen til foredragsholdere

1.Alle medlemmer

2.Prosjektansvarlig

3.Møteansvarlig

 

 

31.10.21.

 

 

 

 

1.Gjennomføres

2.Se hovedpunktprosjekter

3.Gjennomføres

 
3. Synliggjøring og
påvirkningsarbeid

1.Prosjekter

2.Sosiale medier

3.Pressemeldinger

 

1.Alle medlemmer

2.Webansvarlig

3.Mediaansvarlig

31.10.21.

 

 

1.Må bli bedre

2.Gjennomføres

3.Kan bli bedre

 

 
4. Prosjektarbeid

1.Kakesalg for 10 desember appellen

2.Oransjedager

3.Lilla sløyfe salg 8 mars

4.Loddsalg for jenteskole i Burkina Faso

5.Produksjon av vannflaske med Logo for salg, L&R møte og gave til foredragsholdere

6."Valgt det" Sette opp ny forestilling

 

For alle prosjekter har styret og egne arbeidsgrupper ansvaret for gjennomføringen

 

 

 

 

 

 

1) 10 Desember

2) 25 November

3) Mars 21

4) Mars 21

5) Mai 21

6) Oktober 21

1. og 2. Planlagt

 

 

 

 

 

 

 

5. Kommunikasjon


- kommunikasjon
skal støtte punktene:
Engasjerte medlemmer,
Rekruttering,
Synliggjøring,
Påvirkning,
Prosjektarbeid


- kommunikasjon
skal engasjere,
klargjøre og
oppdatere eksternt og
internt

1.Informasjon fra Unionen

2.Soroptimistkvarteret

3.Fellesmøte med Sandnessjøen

 

 

 

 

1.Presidenten

2.Styret

3.Styret og møteansvarlig

 

 

 

 

1. og 2. Kontinuerlig

3.Juni 21

 

 

 

 

 

 

1.Gjennomføres

2.Bør innføres

3.Skal planlegges