Handlingsplan for 2016 - 2019

Aktivitet Ansvarlig Frist
Søster Astrid-prisen Styret Hvert tredje år
8. mars markering Gruppe Mars
Loppemarked Gruppe September
Friendshipday Gruppe 3. oktober
10. desember-apellen Gruppe 10. desember

Det konstitueres egne grupper som tar ansvar for aktivitetene.
Medlemmene er delt inn i grupper som har ansvar for de måndtlige medlemsmøtene.
Se gruppeinndeling HER